Μπάσκετ

Πρόταση δημιουργίας δύο σύγχρονων ανοικτών γηπέδων μπάσκετ κατέθεσε στο Δήμο η Α.Γ.Ε.Ζ.

By

on

Φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μας κατέθεσε την Δευτέρα 1/3/2021 η Α.Γ.Ε.Ζ. δίνοντας επίσημο χαρακτήρα στην από καιρό πρότασή της για τη δημιουργία δύο  σύγχρονων ανοικτών γηπέδων μπάσκετ.

Όπως αναφέρεται σε απόσπασμα της πρότασης  » Σήμερα έχουμε τη χαρά να προτείνουμε την δημιουργία δύο ανοικτών σύγχρονων γηπέδων μπάσκετ στο χώρο του παλαιού κλειστού γυμναστηρίου,  που κατεδαφίστηκε,  εντός του ευρύτερου χώρου του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, βασιζόμενοι στην κοινή λογική, στην αναλυτική αιτιολόγηση της επιλογής του χώρου που συνοδεύει την επιστολή αυτή και στο πλάνο της ΑΓΕΖ για βελτίωση, αξιοποίηση και δημιουργία όλων των αθλητικών υποδομών του νομού μας, τουλάχιστον στα αθλήματα που μας αφορούν εκ του καταστατικού μας «. 

Συνημμένα υποβάλλουμε:

 • Αναλυτική αιτιολόγηση επιλογής του χώρου για την δημιουργία 2 ανοικτών γηπέδων μπάσκετ.
 • Ενδεικτικές εικόνες χωροθέτησης
 • Πλήρη μελέτη από το 2017 και επίσημο αναλυτικό τιμολόγιο μελέτης συνταγμένα από την Γ.Γ.Α. για 12ο γυμνάσιο Περιστερίου με το ίδιο αντικείμενο, από την οποία μπορεί – με ελάχιστη πλέον προσπάθεια – η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να συντάξει την αντίστοιχη μελέτη
 • Γενική κάτοψη της παραπάνω μελέτης.
 • CD με όλα τα παραπάνω αρχεία

Η πληρέστατη πρότασή μας λύνει στην κυριολεξία τα χέρια  του Δήμου μας, καθώς όπως αναφέρθηκε υποβλήθηκε πλήρης μελέτη και επίσημο αναλυτικό τιμολόγιο μελέτης συνταγμένα από την Γ.Γ.Α. για ανάλογη περίπτωση.

Η δε επιλογή του χώρου αιτιολογείται επακριβώς όπως παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Η δημιουργία δύο ανοικτών σύγχρονων γηπέδων μπάσκετ στο χώρο του παλαιού κλειστού γυμναστηρίου,  που κατεδαφίστηκε,  εντός του ευρύτερου χώρου του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, όπως δείχνουν οι εικόνες που ακολουθούν, αποτελεί την καλύτερη και αυτονόητη επιλογή γιατί:

 1. Το σημείο που προτείνεται η κατασκευή είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί για άλλη χρήση. Ο χώρος μοιάζει εγκαταλειμμένος σε αντίθεση με το υπόλοιπο Δημοτικό Στάδιο με το στίβο και τον αγωνιστικό χώρο του ποδοσφαίρου. Με την κατασκευή θα εξωραϊστεί παράλληλα ο χώρος σε πλήρη αρμονία με τον γειτονικό.
 2. Το σημείο που προτείνεται, προστατεύεται από τους βόρειους ανέμους (υπήνεμο) που επιτρέπει την χρήση του ακόμη και όταν φυσά.
 3. Το δημοτικό στάδιο έχει ήδη ηλεκτρική εγκατάσταση, επομένως είναι εφικτός άμεσα και ο ηλεκτροφωτισμός της κατασκευής.
 4. Το δημοτικό στάδιο έχει ασφαλή όρια με αποτέλεσμα όλες οι κατασκευές εντός αυτού να είναι προστατευμένες.
 5. Το δημοτικό στάδιο διαθέτει ήδη υπεύθυνο σταδίου με αποτέλεσμα αφενός να μην επιβαρύνεται ο δήμος με επιπλέον προσωπικό για την εποπτεία του χώρου, αφετέρου να ελέγχεται η χρήση του βάση προγράμματος, όπως σε όλους τους αθλητικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Επίσης με την παρουσία του υπεύθυνου σταδίου προλαμβάνονται καταστροφές από χρήση μη συμβατή με την κατασκευή.
 6. Όπως γνωρίζουμε το δημοτικό στάδιο είναι κοντά στα όρια της πόλεως, άρα εύκολα προσεγγίσιμο από την πλειοψηφία των πολιτών .
 7. Τέλος η δημιουργία ανοικτών γηπέδων στο χώρο του δημοτικού σταδίου είναι η κοινή πρακτική που ακολουθείται σε όλη την Ελλάδα, λόγω όλων των παραπάνω πλεονεκτημάτων.
 8. Επιπλέον τα δύο αυτά ανοικτά γήπεδα έχουν χαμηλό σχετικά κόστος και μπορούν να δώσουν πραγματικές λύσεις τόσο στο κοινό όσο και στους οργανωμένους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο μπάσκετ. Προσφέρουν σημαντική βελτίωση των ανύπαρκτων υποδομών, ενώ η κατασκευή τους θα αποτελέσει κίνητρο για τη χρησιμοποίηση τους από τη νεολαία μας κυρίως αλλά και από τους πολίτες.

Σημείωση. Οι θέσεις και ο προσανατολισμός των γηπέδων, που παρουσιάζονται παρακάτω είναι ενδεικτικές. Τόσο ο προσανατολισμός όσο και ακριβής θέση δημιουργίας των είναι αντικείμενο μελέτης μετά από ακριβείς μετρήσεις των μηχανικών.

pic1

pic2

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς η Α.Γ.Ε.Ζ. επιδιώκει την βελτίωση των αθλητικών υποδομών του νησιού μας για όλους τους πολίτες και όχι μόνο για την ΑΓΕΖ.  Ελπίζουμε ο Δήμος μας να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε η πολύ πρόσφατη ανακατασκευή του γηπέδου στον Αγ. Χαραλάμπη δείχνει πως και θέλει και μπορεί.